Stille tranendoor Sarah Pauwels

seizoen 2012-2013
12-14
verdriet

In de leegte

van de oorlog

 

is er de stilte

van de dood

 

en

het regenen

van tranen

 

die God

laat vallen

op hun dode gezichten