Tot er niets meer van je over bleef.door Emma en Gitte Coenen en Slabbaert

Soet 2019
12-14
emoties

Onder warme dekens school een kille stem.

Je koos zelf of je luisterde naar hem.

Hij voedde zich met jouw positiviteit

en dumpte je in een zwart gat vol somberheid

Hij dwong je naar zijn wil te leven,

hiervoor moest je al je zelfvertrouwen geven.

Hij trok je hele wereld scheef,

tot er niets meer van je overbleef