Vluchtersdoor Arno Braet

Soet 2019
18+
liefde

Onuitgegeven omfloerst verlegen.

 

Verdwijn

in

mij.

 

Omhels me druk me

in de voering van je jas.

 

Steek me schud me

ploerten in het pak.

 

Een groen-wit ‘Martini Dry’

schurkt me tegenaan je hart.

 

Verdwijn

in

mij.

 

Veeg me kwistig

in de borstels terpentijn

zuurdesemluchtkastelen

een homp vlees en jouw

knopeloos gescheurde hemd op het bed.

 

Ik ben je veilige haven

je camouflage

in deze laatste dagen.