Buurtfeestdoor Rosanne Ceuppens

Soet 2019
18+
dromen

De plooien in het vergeetachtige dwalen nog in haar tuin

waar vroeger een stenen kom voor de vogels stond

Geboetseerd met stille vingers, haast onzichtbaar

in het hoge gras

 

Hij buigt zijn knieën snel en wroet met tenen in de aarde

Overal vormen oranje cirkels een hek van pompoenen

Sommige hangen hoger,

de lagere zijn aan elkaars schaduw verslingerd

 

Gekuch en droge handen, angstig wilde bloemen plukken

Wachten en hollen rond plooien

Alle buren troepen overdreven aandachtig samen

in dit grote, dove huis.

 

Iets verder het lijsterlied over poten in schors,

de snavel richting lucht

Hij ontwaart een ossenkop in wapperende wolken,

Hoort vrienden lachen en weet niet meer

hoe hij heet, wat hij doet

 

Een ossenkop in de lucht voor iedereen die er is.

 

De koriander in de keuken geurt van binnen tot hier

Ze wrijven schichtig door hun haar, 

Niemand kijkt omhoog.

Hij gist slordig het gewicht van de pompoenen

 

 

De lijster landt op het hek

huppelt zacht en vrolijk van stem naar stem

De vrouw met hennahaar staat inmiddels op.

Wat niet gefluisterd is, verschijnt in kleuren

Hij begint te glimlachen

totdat zijn kaken branden

 

De stenen kom, de koriander,

En het hek

Wanneer zullen zij in wolken terugkeren