Doorgespoelddoor Astrid Van Ostaeyen

Soet 2019
09-11
emoties

's Avonds worden je gevoelens weggespoeld.

Snel en vlot, zelfs zonder dat je het voelt.

Echt al je herinneringen vloeien weg.

Die van vreugde, verdriet en pech.

Je krijgt weer ruimte voor een nieuwe dag.

Zo kan je weer beginnen met een lach!