Over-Ziendoor Elias Ledure

Soet 2019
18+
liefde

Vinden waar je niet naar zoekt

bij een tiramisu’tje voor twee. 

O wee, mijn koffie zoetje.

 

Bergachtige vingertoppen

beklim je moeiteloos met zachtheid:

je dichtheid mengt met ijle lucht. 

 

En de lippen waar ik nu voor buig

zijn in de hoogte steeds verborgen;

gebogen en nog nooit zo groot.

 

Ik boog mijn hoofd over de wolken

steeds wachtend op het ochtendgloor

en wat ik zonder jou verloor,

 

waren de kolken van mijn hart.