Terwijl wij elkaar ingekapseld in heet badwater beloven dat

ons verschrompeld verlangen onder dit oppervlak

telkens opnieuw wordt geboren,

strandt langs de Vlaamse vloedlijn een walviswijfje.

Eline Crols, 1ste prijs soet 2017